EN

PROJEKTY

NUM solution děkuje svým partnerům za možnost malé ukázky řešených projektů v posledních letech.

Integrovaný hmotnostní spektrometr s ionizačním detektorem elektronů pro ESEM a SEM

Projekt vychází z kombinace experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy (NUM solution s.r.o. a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.). Předmětem projektu je výzkum, vývoj a integrace nového kompaktního výsuvného hmotnostního spektrometru s unikátním systémem diferenciálního čerpání a integrovaným ionizačním detektorem signálních elektronů (HSID), který bude kompatibilní s environmentálními rastrovacími elektronovými mikroskopy (ESEM) i klasickými rastrovacími elektronovými mikroskopy (SEM) všech výrobců.

Registrační číslo projektu: CZ.01.0101/01/22_002/0000618

PDF mpo

High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt představoval kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy - NUM solution s.r.o. a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Předmětem projektu byl výzkum a vývoj řídícího SW pro optimalizaci termo-dynamických podmínek v komoře vzorku a výzkum a vývoj nového chlazeného držáku vzorků s integrovaným vysoce účinným ionizačním detektorem signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020

mpo
E-Turbo

E-Turbo

 • Flow/Structural analysis
 • Complex design and optimization
 • A Key Technology for EU7
 • High Performance parameters
 • Reduction CO2 footprint
UAV Helicopter

UAV Helicopter

 • Flow analysis
 • Unsteady solution
 • Flight Operating Regimes
 • Aerodynamic characteristics
 • Drag and stability
 • Flap angles
Expander for Fuel Cell System

Expander for Fuel Cell System

 • Flow/Structural analysis
 • Development and optimization of expander stage
 • Multiphase model of moist air
 • Stress and modal analysis
Combustion Chamber

Combustion Chamber

 • Multiphase flow analysis
 • Operability and durability
 • Combustion instability
 • Blowoff/Flashback/Autoignition
 • Emissions/Particulates
 • NOx/CO/SOx
Car Lamp Fogging/Defogging

Car Lamp Fogging/Defogging

 • Flow/Thermal analysis
 • Multiphase flow
 • Wall film distribution and thickness
 • Temperature distribution
 • Unsteady solution
4-stage Compressor

4-stage Compressor

 • Flow analysis
 • Steady solution of four-stage compressor
 • Optimization of diffuser vanes
 • Intake and volute geometry included
 • Ethylene real gas properties
Flutter Analysis

Flutter Analysis

 • Flow/Structural analysis
 • Flutter-free blade
 • LSB with cover and tie-boss
 • Stator/Rotor unsteady interaction
 • Complex mode shapes
 • Real steam model
Curtis Stage

Curtis Stage

 • Complex flow analysis
 • Turbine design improvement in order to reduce bearing loads
 • Real steam model
3x Compressor Stages

3x Compressor Stages

 • Flow/Structural analysis
 • Designing of impellers/diffuser vanes/volutes
 • Connection pipes
 • Compressors interaction
 • Real helium model
Cryogenic Compressor

Cryogenic Compressor

 • Flow/Structural analysis
 • Designing of impeller/diffuser vane/volute
 • 3 stages with connection pipes
 • Stator/Rotor interaction
 • Real helium model
Car Lamp Thermal Analysis

Car Lamp Thermal Analysis

 • Flow/Thermal analysis
 • Temperature distribution
 • HOT-spot analysis
 • Multiple bulb/LED configuration
 • Complex geometry
Drainage Optimization

Drainage Optimization

 • Multiphase flow analysis
 • Unsteady VOF calculation
 • Shape optimization
 • Reduction of pressure drop
 • Hygienic solution
Blade Par

Blade Par

 • Programming
 • Automatic parameterization
 • Import/Export bgi file
 • Conection with ANSYS WB/TG/BG/Vista
 • Graphical editor
Car Lamp LED Active Cooling

Car Lamp LED Active Cooling

 • Flow/Thermal analysis
 • Forced convection analysis
 • Fan configuration
 • Flow/Temperature distribution
 • Cooling efficiency
LSB with Axial Diffuser

LSB with Axial Diffuser

 • Flow analysis
 • Optimization of nozzle and diffuser
 • Geometry with all details
 • LSB with cover
 • Real steam model
Electric Car

Electric Car

 • Flow/Thermal analysis
 • Battery pack cooling
 • Unsteady solution
 • Aerodynamic characteristics
 • Safety
CC Range Extension

CC Range Extension

 • Flow/Structural analysis
 • Designing of impeller/volute
 • Stall/Surge estimation
 • Passive bleed slots
 • Casing treatments
Car Lamp LED Passive Cooling

Car Lamp LED Passive Cooling

 • Flow/Thermal analysis
 • LED Derating Curve
 • Temperature distribution
 • Heat Sink design and configuration
 • Cooling efficiency
Steam Turbine Exhaust Hood

Steam Turbine Exhaust Hood

 • Flow analysis
 • Optimization of exhaust hood
 • 3 LP stages with exhaust hood
 • Geometry with all details
 • Real steam model
Reactor Vessel Downcomer

Reactor Vessel Downcomer

 • Flow analysis
 • Unsteady solution
 • Temperature distribution
 • Flow streams mixing
 • Boron distribution
RGP Gen

RGP Gen

 • Programming
 • Automatic generation RGP
 • Real gas properties
 • NIST/COOLPROP/…
HiSpeed Train

HiSpeed Train

 • Flow analysis
 • Aerodynamic and stability
 • Cabin clima comfort
 • Passing trains/tunnel
 • Vibrations and acoustics
Steam Condenser

Steam Condenser

 • Multiphase flow analysis
 • Optimization of steam condenser
 • Water film condensation of steam/air mixture
 • Zonal bundle model
 • In-house user defined approach
Control Stage

Control Stage

 • Flow analysis
 • Optimization of rotor blades
 • Geometry with all details
 • Next HP stage
 • Real steam model
Volute Par

Volute Par

 • Programming
 • Automatic generation of volutes
 • Semi-automatic grid generation
 • Based on DesignModeler
LPT with Nonequilibrium Steam

LPT with Nonequilibrium Steam

 • Multiphase flow analysis
 • 5 LP stages with diffuser
 • Nonequilibrium steam model
 • Nucleation model
 • Large droplet model
 • Heat/Mass transfer model
HP Steam Turbine

HP Steam Turbine

 • Flow analysis
 • 8 HP stages of steam turbine
 • Integral shroud blade
 • Sealing strips
 • Real steam model
Supersonic Bullet

Supersonic Bullet

 • Flow analysis
 • Unsteady solution
 • Bullet drag and stability
 • Aerodynamic jump
 • Shock waves and wake
3D Compressor Turbo Report

3D Compressor Turbo Report

 • Programming
 • One click turbo report
 • Dimensionless parameters
 • Geometry/Data tables
 • Axial/Radial/Circ. charts
 • Axial/B2B/Merid. images
Multi-stage compressor

Multi-stage compressor

 • Flow analysis
 • Steady solution of three-stage compressor
 • Intake and volute geometry included
 • Real gas properties
Turbine wheel

Turbine wheel

 • Structural analysis
 • Temperature and pressure field mapping from CFD
 • Modal analysis
Mixing

Mixing

 • Flow visualization
 • Blend time reduction
 • Vessel/impeller optimization
 • Multiphase flow modelling
LINKEDIN KARIÉRA GDPR PUBLIKAČNÍ ČINNOST