EN

NABÍZÍME

NUM solution nabízí široký rozsah konzultačních čínností, podpořených řadou úspěšně dokončených projektů. Všechny služby jsou zajištěny týmem odborníků v daném oboru s bohatými zkušenostmi z průmyslu.

Aero

ZPŮSOBY SPOLUPRÁCE

Jsme připraveni flexibilně reagovat na potřeby zákazníků od jednodenních projektů až po dlouholetou systematickou vývojovou činnost včetně vedení s projektovou odpovědností.

Projektová spolupráce

 • Krátkodobé nebo dlouhodobé projekty na klíč
 • Dokrývání projektových špiček

Vývojová spolupráce

 • Vývoj a design nových produktů
 • Vývoj metodiky a workflow
 • Grantová spolupráce
 • Outsourcing

CAE podpora uživatelů

 • Aktivní podpora CFD/FEM uživatelů od síťování až po vyhodnocení, včetně tipů a triků získaných dlouholetou praxí.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

Máme zkušenosti v mnoha oblastech technických analýz od tvorby 1D virtuálních modelů až po nestacionární multifyzikální analýzy a měření. Naší velkou výhodou je možnost kombinace výpočtů, měření a teoretického základu.

 • Přípravu kvalitních výpočetních sítí na složitých geometrických modelech
 • Proudění tekutin CFD včetně přestupu tepla
 • Pevnostní analýzy MKP
 • Multifyzikální analýzy, FSI (Flutter, Akustika)
 • Tvarová optimalizace strojních součástí
 • Spolupráci při zadávání a vyhodnocování laboratorních měření, např. pro validaci CFD metodik
 • Programování a tvorba virtuálních modelů
LINKEDIN KARIÉRA PUBLIKAČNÍ ČINNOST