EN

NABÍZÍME

NUM solution nabízí široký rozsah konzultačních čínností, podpořený stovkami úspěšně dokončených projektů. Všechny služby jsou zajištěny silným týmem odborníků v daném oboru s bohatými zkušenostmi z průmyslu. Jsme připraveni flexibilně reagovat na potřeby zákazníků od jednodenních projektů až po dlouholetou systematickou vývojovou činnost včetně vedení s projektovou odpovědností.

Návrh

Auto
 • Teoretické i praktické studie a rešerše
 • Návrh analytických fyzikálních modelů
 • Tvorba 1D návrhových systémů
 • Zpracování metamodelů (Digital Twin)

Simulace

Turbo
 • Analýzy proudění tekutin
 • Přestupu tepla vedením, konvekcí i radiací
 • Pevnostní výpočty
 • Multifyzikální výpočty
 • Implementace specifických metodik a fyzikálních modelů
 • Podpora CFD a FEM produktů

Testování a měření

Aero
 • Návrh experimentu
 • Návrh měřícího řetězce a volba čidel
 • Sběr a analýza dat
 • Vývoj specializovaného SW pro měření dle požadavků zákazníka
 • Návrh systémů v LabVIEW

Prototyp

SW
 • 3D tisk
 • Zajištění výroby prototypu
 • Vizuální i funkční testování
 • Tvorba 3D CAD modelu
LINKEDIN KARIÉRA GDPR PUBLIKAČNÍ ČINNOST